PRIVACYVERKLARING ROCA KUNSTGRAS

RoCa Kunstgras in een onderdeel van Cattier Tuinen. RoCa Kunstrgras is Premium Dealer van Royal Grass en levert en installeert kunstgras aan hoveniersbedrijven en particulieren.
Waar in deze privacyverklaring Cattier Tuinen staat leest u ook RoCa Kunstgras. 

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens
Cattier Tuinen is een onderneming gericht op tuinontwerp, tuinaanleg, tuinonderhoud en groenvoorzieningen. Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Cattier Tuinen gelden de volgende wettelijke kaders:
– De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
– De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG). Artikel 

  1. Omschrijving persoonsgegevens
    Cattier Tuinen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cattier Tuinen en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Cattier Tuinen heeft verstrekt. Cattier Tuinen kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw bedrijfsnaam, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens, uw kadastrale gegevens en uw IPadres. 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Cattier Tuinen worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst, om de diensten/bedrijfsactiviteiten van Cattier Tuinen te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden. 

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Cattier Tuinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3).

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden
Cattier Tuinen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cattier Tuinen kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een betalingsverwerker om de betaling, voor de afgenomen diensten, te laten plaatsvinden. 

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen
Cattier Tuinen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Cattier Tuinen kan echter niet controleren of een bezoeker 17 jaar of ouder is. Cattier Tuinen raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming. Privacyverklaring Cattier Tuinen – 22 oktober 2021 

Artikel 7. Beveiliging persoonsgegevens
Cattier Tuinen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Cattier Tuinen zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Cattier Tuinen beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Cattier Tuinen (zie artikel 13 voor de contactgegevens). 

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
Cattier Tuinen honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Cattier Tuinen), kan uitoefenen, dan wel inroepen. De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@cattier-tuinen.nl. Cattier Tuinen zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. 

Artikel 9. Cookies
Cattier Tuinen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cattier Tuinen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Cattier Tuinen u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Cattier Tuinen uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies. Privacyverklaring Cattier Tuinen – 22 oktober 2021 

9.1 Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Cattier Tuinen adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Cattier Tuinen te beïnvloeden. 

9.2 Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Cattier Tuinen gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Cattier Tuinen verstrekt. Cattier Tuinen krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. 

9.3 Tracking cookies
Cattier Tuinen maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Cattier Tuinen naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Cattier Tuinen mogelijk om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u. 

9.4 Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

9.5 Afmelden cookies
U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device en/of iedere browser uitvoeren. 

Artikel 10. E-mailnieuwsbrief:
Bezoekers van de website van Cattier Tuinen kunnen zich aanmelden voor de emailnieuwsbrief. Als u zich hebt aangemeld hiervoor kunt u zich altijd afmelden via de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief. Klanten worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief. Regelmatig verstuurt Cattier Tuinen emailnieuwsbrieven voor het onderhouden van een goede klantrelatie. Privacyverklaring Cattier Tuinen – 22 oktober 2021

Artikel 11. Wijziging Privacyverklaring
Cattier Tuinen behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Cattier Tuinen worden gepubliceerd: www.cattier-tuinen.nl.

Artikel 12. Vragen en/of klachten
Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Cattier Tuinen. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Cattier Tuinen, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000. 

Artikel 13. Contactgegevens Cattier Tuinen
Bedrijfsnaam: Cattier Tuinen                          
Adres: Schoneveldsweg 3                               
Postcode en plaats: 7495 PE Ambt Delden
KvK-nummer: 06083110

E-mail: info@cattier-tuinen.nl /info@roca-kuntgras.nl
Website: www.cattier-tuinen.nl / www.roca-kunstgras.nl